Vi tar i bruk coronapass från och med i morgon 10 december 2021

9.12.2021

Regionförvaltningsvert I Sydvästra Finland har idag beslutat att  man förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus i Egentliga Finlands och Satakunta områden och i vilka det deltar fler än 20 personer.

Som alternativ erbjuds möjligheten att ta bruk kontroll av giltigt Coronapass. Regionförvaltningsverket skrivet bl.a. att kan användas i anslutning till => allmänna bastur samt bassängutrymmen i simhallar, utomhusbad och badinrättningar samt omklädningsrum i omedelbar anslutning eller närhet till dem

Styrelsen för TAU har idag beslutat att vi i enlighet med AVI:s beslut förutsätter att giltigt Coronapass uppvisas + giltigt ID när man vill delta i aktiviteter i TAU:s byggnad vid Ispois stranden. Beslutet träder i kraft från och med i morgon fredagen den 10 december 2021. Coronapass krävs inte av barn o ungdomar under 16 år.