Kohti uutta saunaa

Uusi saunarakennus kesä- ja talvikäyttöön

Sauna- ja uintikeskushankkeen taustaa

Turun Avantouimarit r.y. on perustettu vuonna 1957. Seura toimi ensin Uittamon uimalaitoksella ja vuoden 1970 jälkeen Ispoisten hiekkarannalla Turun kaupungin omistamassa saunarakennuksessa, joka oli tehty kesäkäyttöön. Vuosien myötä rakennusta korjattiin avantouimareille paremmin sopivaksi. Tilat eivät enää vastanneet yli tuhannen jäsenen määrällisiä eivätkä hygieenisiä tarpeita.

Turun kaupungin Liikuntavirasto esitti monien vuosien aikana määrärahaa kaupungin talousarvioon saunan uusimiseksi. Vuosina 2003 – 2004 kävi ilmi, että kaupunki joutuu priorisoimaan budjettivarat muihin kohteisiin.

Kaupunginvaltuusto käsitellessään vuoden 2004 talousarviota, kirjasi 24.11.2003 liikuntavirastolle ja tilalaitokselle tehtäväksi laatia yhdessä käyttäjätahojen kanssa selvitys saunan korjaamiseksi tai uusimiseksi.

Liikuntavirasto ja tilalaitos kutsuivat koolle työryhmän, jossa Turun Avantouimareista  oli mukana 4 henkilöä ja kaupungin eri toiminnoista tarvittava asiantuntemus. Valmistelujen tuloksena kaupunki päätti kysyä Turun Avantouimareiden halukkuutta lunastaa sauna itselleen ja ottaa uuden saunan rakentaminen yhdistyksen vastuulle. 

Yhdistyksen kevätkokous (2004) vastasi haasteeseen myönteisesti ja valtuutti hallituksen jatkamaan neuvotteluja.

Neuvottelujen tuloksena Turun Avantouimarit osti 2.8.2004 saunarakennuksen ja vuokrasi saunatontin / maapohjan. Sopimuksiin kuului velvoite uuden saunan suunnittelusta ja rakentamisesta.

Uuden saunan rakentamisen aikataulu

Vanhat tilat purettiin ja uuden saunan rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2005. Saunaa on rakennettu palkattujen ammattilaisten voimin, mutta kuitenkin suurelta osin yhdistyksen oman väen talkootyöllä. Talkootyötä ja rakennuksen konkreettista etenemistä on ohjannut Timo Koski, myös talkoolaisena.

Koekäyttöön uusi sauna saatiin huhtikuun lopussa 2006 ja kesällä on rakennus ollut kaikkine tiloineen yhdistyksen jäsenten ja muidenkin käytössä.