Veden laatu on edelleen erinomainen

14.4.2021

Vesinäyte (12.4.2021) näyttää hyvältä.


Uimaveden mikrobiologinen laatu oli hyvä ja täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.