Veden laatu on erinomainen

21.1.2021

Vesinäyte (20.1.2021) näyttää hyvältä

Uimaveden mikrobiologinen laatu oli hyvä ja täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta. 

Seloste testistä löytyy kotisivulta