Tervetuloa Turun Avantouimarien kotisivuille

Palvelemme Ispoisten uimarannalla (kutsutaan myös Uittamon uimarannaksi) jäseniä sekä muita talviuinnista, saunomisesta ja uinnista kiinnostuneita. Yhteystiedot ja sijainnin löydät Yhteystieto-sivulta.

Saunan aukioloajat / Sauna opening hours

Hinnat löytyvät Hinnastosta / Pricelist

Viikonpäivä/DayAuki/Open
Maanantai/Monday15:00-19:45
Tiistai/TuesdayKiinni/Close
Keskiviikko/Wednesday15:00-20:45
Torstai/ThursdayKiinni/Close
Perjantai/Friday15:00-19:45
Lauantai/Saturday15:00-19:45
Sunnuntai/Sunday15:00-20:45
 

 

TURUN AVANTOUIMARIT RY                            KOKOUSKUTSU JA ASIALISTA

Rykmentintie 51                                                          syyskokous 2/2017

20880 TURKU       

         

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Turun Avantouimarit ry:n hallitus kutsuu jäsenistön yhdistyksen syyskokoukseen keskiviikkona 22.11.2016 alkaen klo 18.00 yhdistyksen tiloihin Rykmentintie 51. Ennen kokouksen alkua on tarjolla kahvit. Kokoukseen osallistuville jäsenille sauna on maksuton klo 21.15 saakka. Lisämateriaalia kokoukseen löytyy kotisivuilta osoitteesta www.turunavantouimarit.fi.

Kokouksen asialista:

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, perittävät käyttömaksut, liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle

 • Hallitus esittää, että liittymismaksut, jäsenmaksut, kannatusjäsenmaksut ja käyttömaksut pysyvät samoina paitsi yksi poikkeus. Hallitus varaa itsellään oikeuden tarvittaessa muuttaa tilojen käyttömaksuja vastaamaan yleistä hintatasoa seudulla.

6.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet niiden tilalle, jotka ovat sääntöjen mukaan erovuorossa

 • Hallituksen puheenjohtaja Risto Matilainen eroaa tehtävästään. Samoin Senjariitta Auvinen. Heidän tilalleen valitaan henkilöt jäljellä olevaksi kaudeksi, yhdeksi vuodeksi.
 • Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat seuraavat henkilöt: Arto Auranen, Matti Heinonen, Sirkka Leiro ja Antti Pulli
 • Varajäsenistä erovuorossa ovat seuraavat jäsenet: Vesa Päärni, Ossi Muhonen,  Silja Kerttula ja Eva Löfman.

7.    Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle toimikaudelle

8.    Päätetään kokous

 

Turussa 15.11.2017

Hallitus

 

TULO- JA MENOARVIO 2018

 • Maksuja ei muuteta, paitsi hallitus varaa itsellään oikeuden tarvittaessa muuttaa tilojen käyttömaksuja vastaamaan yleistä hintatasoa seudulla
 • 2018 tuottojen tason arvioidaan olevan kuluvan vuoden tasolla
 • Kuluja on korotettu 2,5 %:n suuruisella yleiskorotuksella
 • Yllätyksellisiä korjauksia ja suunniteltuja perusparannuksia varten on varattu 15.000€
 • Vuoden 2018 tulostason ennakoidaan olevan vähän vuoden 2017 tulosta alempi

 

Laskelmassa ei ole arvioitu vuoden 2018 verojen vaikutusta

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

1. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan visio 

Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia talviuinnin harrastamiseen sekä kehittää talviuintia terveydellisessä ja liikunnallisessa mielessä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää ympärivuotisesti avointa uimapaikkaa, saunaa ja liikuntatiloja sekä järjestää harjoituksia, kilpailuja, kilpailumatkoja, retkiä sekä huvitilaisuuksia.

Toiminnan visio:

 • Talviuinnin harrastajien keidas
 • Aktiivinen urheiluseura
 • Kestävän ympäristön vaalija

2. Johdanto toimintaan

Yhdistyksen toiminta jakautuu kalenterivuoden sisällä kolmeen erilliseen toimintakauteen. Talviuintikausia on kaksi kevät (1.1. - 31.5.) ja syksy (1.9. - 31.12.). Kesäuintikausi on näiden kahden välillä (1.6. - 31.8.).

Talviuintikausina yhdistys tarjoaa sääntöjensä mukaista talviuintimahdollisuutta saunoineen ja liikuntatilapalveluineen. Kesäkautena yhdistys ylläpitää kioski- ja saunapalveluita yleisellä Ispoisten uimarannalla, Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

3. Jäsenhankinnan keinot ja tavoite

Jäsenmäärän odotetaan kehittyvän maltillisesti ja tasaisesti. Kysyntää ruokkii talviuintiin liittyvä yleinen myönteinen julkisuus.

Hallitus edistää jäsenhankintaa tutkimalla mahdollisia uusia hinta–palvelupaketteja, uusia aukioloaikoja sekä pitämällä yllä palvelujen hyvää laatua.

Tavoitteena on tasoittaa kysyntää ruuhka-ajoilta hiljaisemmille tunneille.

4. Toimikunnat ja niille asetetut tavoitteet

4.1. Johtamistoimikunta (projekti)

Toiminta organisoidaan vastaamaan volyymin kasvua ja liiketaloudellisen vaativuuden lisääntymistä. Samalla otetaan huomioon jäsenten ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet.

Hallitus nimeää toimikunnan hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä. Hallitus voi kutsua toimikuntaan asiantuntijoiksi myös ulkopuolisia jäseniä. Toimikunnan tavoitteena on valmistella uudet johtamis- ja organisaatiomallit vastaamaan lisääntyviä liiketaloudellisia vastuita. Tavoitteena on myös selkeyttää puheenjohtajan, työntekijöiden sekä hallituksen jäsenten tehtäviä ja vastuita sekä talkootoiminnan soveltamisalueita. Toimikunnan työn tulos esitellään kevätkokouksessa.

4.2. Kilpailutoimikunta

Hallitus nimeää kilpailutoimikunnan hallituksen jäsenistä sekä tarvittaessa muista yhdistyksen jäsenistä.

Toimikunnan tavoitteena on varmistaa, että TAU toimii tehokkaasti myös urheiluseurana. Tähän kuuluu mm. kilpailukalenterin ylläpito, jäsenten valmennus ja tapahtumien organisointi. Tavoitteena on myös ylläpitää yhteistoimintaa kaupungin liikuntatoimen, alueellisten urheiluseurojen sekä muiden talviuintia harrastavien yhdistyksien kanssa.

Näyttää siltä, että vuoden 2019 SM-kisojen valmistelu on vuoden 2018 merkittävin ja työllistävin kilpailuaktiviteetti. Sopimusta ei ole vielä (14.11.2017) allekirjoitettu.

4.3 Tapahtumatoimikunta

Hallitus nimeää tapahtumatoimikunnan hallituksen jäsenistä sekä tarvittaessa muista yhdistyksen jäsenistä.

Toimikunnan tavoitteena on suunnitella ja ajoittaa toimintakausien tapahtumat ja organisoida niiden toteutus. Tapahtumissa markkinoidaan monipuolisesti talviuintia harrastuksena ja kilpailutoimintana: kauden avajaiset ja lopettajaiset, joulusauna, laskiaisrieha, tonttu-uinnit jne. Lisäksi lähinnä jäsenten virkistykseksi järjestetään retkiä, matkoja ja juhlia.  

Toimikunta ylläpitää yhteistyötä Hulluna Avantoon –yhdistysten sekä muiden talviuintia harrastavien yhdistysten kanssa. Yhteistyö (esim. yhteiset retket ja juhlat) tuo kustannussäästöjä mukanaolijoille.

5. Tiedotustoiminta

Hallitus kehittää yhteistyösuhteita perinteiseen mediaan (lehdistö, TV). Erityisesti aktivoidaan yhteyksiä aluetoimituksiin.

Sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa käytetään ilmoitustaulujen ja jäsenlehden (Kylmääki) lisäksi sosiaalisen median välineitä. Yhdistyksen kotisivuja uudistetaan.

Mediavalinnoilla pyritään varmistamaan viestinnän onnistuminen eri jäsen- ja asiakasryhmien kanssa.

6. Palvelut ja niiden organisointi

Yhdistys jatkaa ydintoimintojaan: talviuintipaikan ylläpitoa sekä saunapalveluja kaikille. Näitä täydennetään oheispalveluilla: ylläpitämällä jäsenille liikuntasalia sekä tarjoamalla kaikille kioski- ja kahvilapalveluja. Sekä kerhotilaa että saunaa vuokrataan yksityistilaisuuksiin jäsenille ja ulkopuolisille. 

Toimintojen organisointi perustuu edelleen merkittävästi talkootoimintaan. Kioskilla on ollut yksi palkattu työntekijä. Johtamistoimikunnan työn tulos (uusi johtamis- ja organisaatiomalli) vaikuttaa palkka- ja talkootyön rajanvetoon. Oletettavasti palkkatyön osuus tulee jatkossa kasvamaan.

7. Yhteistoiminnan kehittäminen

Talviuintipaikkamme on Turun kaupungin Ispoisten uimarannalla, joten toimiva yhteistyö Turun kaupungin ja sen eri yhteisöjen, yhtiöiden ja toimialojen kanssa on elinehtomme. Tärkeimpiä kaupungin toimialoista ovat vapaa-aika- ja kiinteistötoimialat.

Hulluna Avantoon -yhteistyötä jatketaan. Tavoitteena on monipuolistaa paikkakunnan talviuintiharrastajien palvelutarjontaa sekä tasata oman saunan kapasiteetin käyttöastetta. Muualla kuin Turun seudulla toimivien talviuintiyhdistysten kanssa pyritään vastavuoroiseen vierailutoimintaan.

Hallitus kehittää nykyisiä yhteistoimintasuhteita sekä etsii uusia synergisiä kumppaneita jäsenten ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

8. Yhdistyksen talous ja investoinnit

Hallituksen tavoitteena on ylläpitää kestävä positiivinen vuositulos sekä sellainen likviditeetin taso, jolla voi varautua yllättäviin toimintaolosuhteiden muutoksiin. Jäsen- ja käyntimaksujen korotuksiin ei ole välitöntä tarvetta. Investoinnit pyritään rahoittamaan tulorahoituksella.

Toimintakauden talous suunnitellaan erillisellä talousarviolla.

Hallitus näkee, että toimintakauden aikana (heinä—elokuussa) toteutetaan seuraavat investointihankkeet:

Naisten pukuhuoneen peruskorjaus. Siihen kuuluu mm. kaappien uudistaminen sekä lattian kaltevuuden korjaaminen.

Rakennuksen ilmastoinnin peruskorjaus. Siihen kuuluu ilmastointikanavien uudelleenorganisointi, ilmastointilaitteiden uusiminen sekä uusi lämmön talteenottojärjestelmä saunaa varten. Tähän ryhdytään, jos siihen on perusteet tilattavan iv-suunnitelman perusteella.

Hallitus olettaa, että lähivuosina (3-4 v) on taloudellisesti kannattavaa asentaa rakennuksen katolle aurinkopaneelit tuottamaan lisäenergiaa. Teknologian tuomia uusia mahdollisuuksia seurataan ja tutkitaan.

Hallituksen pitkän tähtäyksen suunnitelmissa (3-5 v) on toinen pysyvä laituri, puhtaan veden uima-allas, savusauna. Näiden realistisia toteutusmahdollisuuksia tutkitaan.

 

Vuoden 2018 tulo ja menoarvio

PDF-tiedostoTULO JA MENOARVIO 2018.pdf (392 kB)

 

Talviuinnin SM-kilpailut 9.-11.2.2018 Ähtärissä

 

Majoitus pitää vahvistaa marraskuun aikana. Ilmoittautuminen on sitova.

Paikka:Kisapaikkana toimii Ähtäri Zoon alue
Majoitus hotellilla:
Huone1 vuorokauden hinta2 vuorokauden hinta
2 hengen huone ja yksi majoittuja  ei mahdollinen240€ kaksi yötä
2 hengen huone ja kaksi majoittujaa 120€ kaksi yötä   / henkilö
3 hengen huone ja kolme majoittujaa 100€ kaksi yötä   / henkilö
4 hengen huone ja neljä majoittujaa 90€ kaksi yötä     / henkilö

Hotellihuoneen maksu suoritetaan 15.12. mennessä Turun avantouimarit ry:n tilille TOP 571345-460901 (IBAN: FI41 5713 4540 0609 01, BIC: OKOYFIHH) Kirjoita viestiksi, mitä maksuja maksat.

Matka:Yhteiskuljetus toteutetaan salolaisten ja saukkolaisten kanssa. Maksu bussissa.
Lähtöaika:Aikataulu selviää myöhemmin. (aikataulu perjantain osalta voi olla niin, että perjantain klo 14 uinnit ei ole mahdollisia, tarkentuu vielä!!) 
Kilpailumaksu:Yhdistys maksaa jäsenien kilpailumaksun. Muiden kuin jäsenien kilpailumaksut määräytyy järjestäjän tulevan ilmoituksen perusteella.
Ilmoittautuminen:Ilmoittaudu mukaan heti. Me ilmoitamme ryhmämme yhdellä kertaa eteenpäin. Ilmoittautumislomake...
Suomen Ladun jäsen:Jos olet Suomen Ladun jäsen, niin ilmoita jäsenyytesi ilmoittautumisen yhteydessä. 
Kilpailusarjat:Kilpailusarjoja on alle 20 vuotiaiden sarjasta yli 75 vuotiaiden sarjaan eli kaikille löytyy oma sarja.
Kilpailuohjelma:

Julkaistaan myöhemmin

Muu ohjelma:

Ilmoitetaan myöhemmin

www-sivut:

http://www.ahtarizoo.fi/index.php/fi/tapahtumat/talviuinnin-sm-2018

Päiväkäynti:Mahdollisesti pelkkä päiväkäynti bussilla lauantaina. Hinta 50-80e, tarkentuu
 

Tervetuloa kaikki vanhat  ja uudet kilpailijat mukaan!

Kannustusjoukot ovat myös tervetulleita!

 Tilanne 10-9-2017

 

 

Languages

Löydät meidät myös facebookista!