Laskeeko jäsenten keski-ikä?

11.3.2023

Jäsenten keski-ikä on kasvanut koko 2000-luvun aikana vaikka uusien tulokkaiden keski-ikä koko ajan on mennyt alaspäin. 2020 vuodesta eteenpäin näyttää kuitenkin siltä että keski-ikätrendi voisi olla muuttumassa alaspäin.